Soukromá ordinace
Vítkovská 993
356 01 Sokolov
+420352625125
e-mail
1. ÚNORA ZAHÁJENÍ PROVOZU IMPLANTOLOGICKÉHO CENTRA.
MUDr. Lubomír Žifčák je držitel osvědčení odbornosti pro poskytování parodontologické péče.

čti více

O nemocech

Zkažený zub

Zubní kaz je nejrozšířenějším onemocněním v naší populaci a rovněž je nejčastějším důvodem návštěvy stomatologa. Dnes je obvykle nutné kaz odstranit a vzniklý prostor zaplnit vhodným materiálem. Jaké jsou tedy možnosti opravy zubu?

Zub, který není příliš oslabený po odvrtání kazu, lze opravit výplní – plombou. Volba materiálu výplně záleží zejména na velikost a poloze budoucí výplně. Od vybraného materiálu se odvíjí i pracovní postup, které se zásadně odlišuje při zhotovení „bílé“ a „černé“ plomby.

Dlouhodobě používaný a osvědčený materiál je amalgám. Jedná se o rtuť smíchanou se stříbrem, cínem a mědí. Její použití je zejména na stoličky, neboť amalgámové výplně jsou po ztuhnutí pevné a tedy odolávají dobře velkým žvýkacím tlakům. Kromě toho jsou relativně levné a dlouhodobě trvanlivé. Mají specifické vlastnosti, kterými působí mírně proti růstu bakterií a tedy proti vzniku zubního kazu. Pro velké množství případů, kde nehraje estetika zásadní roli, jsou amalgámové výplně vhodnou volbou. Nevýhodou amalgámu je jeho upevnění v zubu, amalgám se na zubní tkáně neváže a drží v zubu díky mechanickému ukotvení.

Estetickou variantou výplně je použití fotokompozitní pryskyřice. Je to obecně známá bílá plomba. Jedná se o materiál, který kromě mnoha látek obsahuje i složky citlivé na modré světlo. Tyto látky se rozkládají při osvícení modrým světlem a začnou reakci, díky které výplň tuhne. Moderní  bílé výplně lze použít jak na přední zuby – řezáky, špičáky – tak i jako výplň do postranního úseku.

Postup při zhotovení bílé výplně je naprosto odlišný od postupu při zhotovení černé, amalgámové plomby. Způsobeno je to zejména jiným mechanismem vazby výplně k zubu. Bílá plomba se přímo váže k zubu, který se musí je speciálně připravit. Během zhotovování výplně se nesmí zub dostat do kontaktu s žádnou tekutinou, ani vodou nebo slinou. Při dodržení správného postupu zhotovení bílé plomby nevypadnou ze zubu a jsou dlouhodobě funkční. Nezbytnou podmínkou je ale velmi dobrá ústní hygiena.

Výhoda fotokompozitní výplně je její barva, kterou ji můžeme téměř dokonale přiblížit k barvě zubu, svojí vazbou při správné technice zhotovení posílí pevnost zubu. Nevýhodou je cena, neboť časové nároky (30-60 minut) na zhotovení kvalitní bílé výplně několikanásobně převýší čas nutný na amalgám. Pevnost nedosahuje amalgámu, nicméně odolnost vůči tlaku je u moderních materiálů dostatečně vysoká.

Třetím běžně používaným materiálem je skloionomerní cement. Jedná se o materiál s velmi zvláštními vlastnostmi, který se používá k mnoha různých variantách. Po aplikaci a ztuhnutí má zvláštní vlastnost – při čištění zubů fluoridovanou zubní pastou se „nabije“ fluoridovými ionty, které pak po zbytek dne uvolňuje a působí tak proti vzniku zubního kazu. Nevýhodou je nižší pevnost, výhodná je chemická vazba k zubu.

Jsou i možnosti, kdy se zhotoví výplň ve stomatologické laboratoři a v ordinaci se do zubu upevní. Při velkém rozsahu kazu je někdy nutné na zub zhotovit korunku, při enormním rozsahu kazu se musí zub vytrhnout.

Výběr vhodného materiálu závisí na mnoha faktorech a je na stomatologovi, aby vše vysvětlil, nabídl možné varianty a společně s pacientem vybral právě tu optimální.


Archív

PONDĚLÍ: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
ÚTERÝ: 8:00 - 15:00
STŘEDA: 8:00 - 15:00
ČTVRTEK: 8:00 - 15:00
PÁTEK: 8:00 - 13:00