Soukromá ordinace
Vítkovská 993
356 01 Sokolov
+420352625125
e-mail
1. ÚNORA ZAHÁJENÍ PROVOZU IMPLANTOLOGICKÉHO CENTRA.
MUDr. Lubomír Žifčák je držitel osvědčení odbornosti pro poskytování parodontologické péče.

čti více

O nemocech

Trhání nervů

Endodoncie je část stomatologie, které za zabývá léčbou postižení zubní dřeně neboli pulpy. Pulpa se vyskytuje v dřeňové dutině, což je vnitřní prostor zubu, vyplněný pojivovou tkání s cévami a nervy. Do pulpy jsou přiváděny cévami živiny, díky kterým zub žije a je nezbytná v období růstu zubu. Po dokončení vývoje zubu lze pulpu při jejím poškození ze zubu odstranit a při správném ošetření zůstává zub nadále plně funkční. Při endodontickém ošetření zubu se odstraní pulpa z korunkové i kořenové části – laicky je toto nazýváni „trhání nervu“. Systém kořenových kanálků se vyčistí a dezinfikuje a poté se hermeticky uzavře těsnícím materiálem. Zub se později musí opravit definitivní výplní anebo korunkou.


Kdy je endodontická léčba nutná?

Obvyklou příčinou zánětu zubní dřeně je zubní kaz, který pronikl sklovinou a zubovinou až k pulpě. Bakterie a jejich produkty vyvolají v pulpě zánět, u kterého je antibiotická léčba neúčinná, protože při zánětu se v pulpě zastavuje proudění krve a antibiotika tak nemohou působit na bakterie.
Další možnost poškození pulpy je úraz, kdy se zlomí korunka zubu tak, že dojde k otevření pulpální dutiny do vnějšího prostředí. Po určité době dojde k bakteriální infekci a v pulpě vzniká zánět.
Při broušení zubů a korunky anebo můstky může rovněž dojít k poškození pulpy, které si vyžádá následnou endodontickou léčbu.


Zánět „nervu“ neboli pulpy má svá typická stádia, která se ne vždy plně projeví. Nejsou přítomná u každého zánětu zubní dřeně v  typické podobě, velká část jich bezpříznakově. Objeví se buď při stomatologickém vyšetření, anebo až ve stádiu šíření zánětu do okolí zubu.


Jak se provádí endodoncie?
 
Endodontická léčba může být provedena v jedné či několika návštěvách, záleží to zejména na stavu zubu a jeho okolí. Při rozsáhlém zánětu okolních tkání a velkém otoku se spíše definitivní ošetření odloží. Naopak zánět zubní dřeně, který ještě nepřestoupil ze zubu na okolní kost je nejlepší ošetřit definitivně co nejdříve, nejlépe v první návštěvě. Definitivní endodontické ošetření neznamená i zhotovení definitivní výplně anebo dostavby a korunky, ty se obvykle zhotovují s určitým časovým odstupem.

Na začátku ošetření je aplikováno znecitlivění – anestézie. Používá se místní znecitlivění přípravkem, který účinně tlumí přenos bolesti po několik hodin od nástupu účinku. Poté se musí odstranit část korunky, která kryje pulpální dutinu.

Při ošetření vnitřního prostoru zubu je nutné jej ochránit pře slinami, ve kterých je množství bakterií. Někdy to lze docílit pečlivou izolací zubu vatovými válečky, jistotou je kofrdam – gumová blána, která se nasadí na zub a chrání jej při čištění před okolním prostředím.

Posléze je odstraněna postižená pulpa ze všech částí pulpální dutiny, korunkové a postupně i kořenové.  Pokud jsou vchody do kořenových kanálků široké a pravidelně uložené a kanálky široké, nebývá to problém. Pokud se jedná o zub starší anebo postižný dlouhodobým zánětem, musí se kanálky hledat a čistit, dokud se všechny nenajdou a nevyčistí…
Lékař vybavený lupovými brýlemi anebo operačním mikroskopem jde pak „najisto“. Pravděpodobnost úspěšnosti ošetření pak dramaticky roste. Ovšem tato endodoncie z veřejného zdravotního pojištění možní není…

Následuje změření délky kanálků, využívají se dvě metody. Při zhotovení měřícího snímku se zavede do všech kanálků po jednom tenkém kovovém nástroji a určíme délku kanálku. Druhá metoda spočívá na principu změny elektrického odporu v oblasti hrotu kořene. Jedná se (po aplikaci znecitlivění) o bezbolestnou metodu, kdy měříme délku kanálku speciálním přístrojem bez pomoci rentgenu. Obě metody mají své přednosti a nelze říci, která je lepší. Optimální je, pokud jsou dostupné obě, a lékař si vybírá podle aktuální potřeby a někdy je kombinuje.

Zjistit délku je důležité pro to, aby lékař věděl, kam až má kanálky vyčistit. Pro uzdravení zubu se musí nejen odstranit veškerá pulpa, ale i důkladně očistit vnitřní prostor zubu od všech bakterií. K tomu slouží dvě cesty – mechanická a chemická. Jednoduše řečeno – zub se musí mechanicky vyčistit, a to tenkými nástroji, které jsou buď určené pro ruční čištění, anebo se používají nástroje ze slitiny nikl-titanu ve speciálních vrtačkách. Kromě vyčištění mechanického je velmi důležitá i chemická dezinfekce.
Po dokončení čištění kanálků bychom měly mít zub zbavený infekce, vydezinfikovaný a následně vysušený malými papírovými čepy.

Na konec léčby se vyčištěný vnitřní prostor zubu zaplní gutaperčou v kombinaci  se speciálním pečetidlem a zub se opatří provizorní výplní. Následuje rentgenový snímek pro kontrolu kvality vyčištění a zaplnění kanálků.

Zub je po endodontickém ošetření obvykle několik dní citlivý na tlak a někdy i spontánně bolestivý. Pokud toto do týdny nezmizí, je vhodné se poradit se svým lékařem.

Kvalitní endodontické ošetření je velmi náročné na čas lékaře i pacienta a na technické vybavení stomatologického pracoviště. Špičkové ošetření na vysoké úrovni jsou schopna zajistit i pracoviště soukromých lékařů v České republice, ne však v rámci zdravotního pojištění. Mnoho pacientů naštěstí považuje za samozřejmost, že za kvalitní ošetření mnohdy vydá i nemalé částky. V dlouhodobé perspektivě je to velmi dobrá investice…


Archív

PONDĚLÍ: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
ÚTERÝ: 8:00 - 15:00
STŘEDA: 8:00 - 15:00
ČTVRTEK: 8:00 - 15:00
PÁTEK: 8:00 - 13:00