Soukromá ordinace
Vítkovská 993
356 01 Sokolov
+420352625125
e-mail
1. ÚNORA ZAHÁJENÍ PROVOZU IMPLANTOLOGICKÉHO CENTRA.
MUDr. Lubomír Žifčák je držitel osvědčení odbornosti pro poskytování parodontologické péče.

čti více

Novinky

Proč si čistit zuby?

V čistých ústech pokrývá zuby tenká vrstvička bílkovin, pocházejících ze sliny. Záhy poté se k ní připojují bakterie a vytváří se zubní povlak. Prozatím zubní povlak nemůže způsobit zubní kaz, protože jeho pH je nyní velice blízké 7, je tedy neutrální. Až při snížení hodnoty pH do kyselé oblasti začíná rozpouštění pevné skloviny a zubní kaz začíná.

Jak ale dochází ke snížení pH? Bakterie zubního povlaku, které již pevně lpí na zubech, čekají na cukry. Nejedná se pouze o klasický cukr, kterým si sladíme čaj či kávu, ale na jakékoliv potraviny, které obsahují cukry, anebo které je uvolní po účinku enzymů v dutině ústní. Pokud je mají k dispozici, okamžitě je zpracovávají za vzniku kyselin a tak klesá pH povlaku.

Při snížení pH pod hodnotu 5,5 začíná sklovina ztrácet některé minerály ze svého povrchu – začíná demineralizace. Čím déle zůstane kyselý povlak přítomný na zubu, tím větší poškození skloviny způsobí. Po důkladném vyčištění zubů dojde k návratu pH na povrchu zubu k neutrálním hodnotám, a minerály ze sliny dokáží tato povrchová poškození skloviny opravit – nastává fáze remineralizace. Pokud je demineralizace i remineralizace v rovnováze, je vše v pořádku, a zubní kaz nevzniká.

Uplatnění dědičné složky odolnosti vůči kazu spočívá zejména v množství slin (čím více, tím lépe) a v obsahu přirozeného fluoru ve slině. Ti šťastnější z nás mají tohoto minerálu více, a odolnost zubů je tím výrazně vyšší.

Pokud nedochází k pravidelnému mechanickému odstraňování zubního povlaku, mění se jeho struktura, bakterie v něm přítomné se velmi rychle množí a při dalším přísunu cukrů vytvářejí vyšší množství kyselin rozpouštějících sklovinu. Nenastává fáze remineralizace, a zubní kaz pokračuje přes sklovinu dále dovnitř zubu.

Podmínky pro vznik zubního kazu jsou tedy následující – přítomný zubní povlak s bakteriemi, přítomnost cukrů v ústech a dostatek času nutný pro vznik kazu. Pouze při splnění všech tří podmínek zároveň vzniká kaz – a přesto je to tak často…

Když začnou kyseliny rozpouštět zubní sklovinu, objevuje se bílá skvrna. Ta má ještě schopnost se vyhojit – a to pomocí minerálů za sliny. Pokud ale kaz pokračuje, dojde k poškození tkáně pod sklovinou – zuboviny.  Takovýto kaz nemá možnost sebeopravy, kazivé hmoty musí být odstraněny a zub je poté opraven výplní. Pokud není ošetřen kaz v zubovině, pokračuje dál směrem k zubní pulpě, neboli k nervu, a zde způsobí zánět. V tuhle chvíli už navštíví zubaře i ty nejtvrdší nátury.

U dětí a mladých dospělých se často vyskytuje akutní kaz, který rychle pokračuje sklovinou a dentinem k pulpě. U starších lidí spíše nalezneme kazy chronické, které pokračují velice pomalu anebo vůbec ne. Jsou zbarvené tmavými pigmenty.
V obraně proti vzniku kazu můžeme bojovat dvěma směry – snižovat množství bakterií, plaku a cukrů v ústech a posilovat obranyschopnost zubů.
Přestože nikdy nedojde k odstranění všech bakterií z úst, při správné technice čištění zubů dojde k odstranění jejich podstatné části spolu v odstraňovaným povlakem. Použití různých žvýkaček a výplachů nikdy nemůže nahradit čištění zubů, protože nedojde k odstranění povlaku z jejich povrchu. Dále je vhodné omezit přítomnost cukrů v ústech na dobu co nejkratší.

K posílení obranyschopnosti zubů můžeme použít fluoridy, které jsou schopny opravit poškození skloviny způsobené kyselinami. Fluoridy dále posilují i zdravý povrch zubů tím, že částečně nahradí vápník z povrchu zubu, který je pak odolnější vůči působení kyselin.


Archív

PONDĚLÍ: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
ÚTERÝ: 8:00 - 15:00
STŘEDA: 8:00 - 15:00
ČTVRTEK: 8:00 - 15:00
PÁTEK: 8:00 - 13:00