Soukromá ordinace
Vítkovská 993
356 01 Sokolov
+420352625125
e-mail
1. ÚNORA ZAHÁJENÍ PROVOZU IMPLANTOLOGICKÉHO CENTRA.
MUDr. Lubomír Žifčák je držitel osvědčení odbornosti pro poskytování parodontologické péče.

čti více

Novinky

Platby u zubaře

penMnoho lidí si zvyklo, že se u zubaře za některé výkony připlácí, pro mnoho lidí je to naopak naprosto nepřijatelné. Na co máme v rámci stomatologického ošetření ze zákona nárok, a za co si musíme připlatit?

Předně musíme rozlišit stomatology na dvě skupiny – většina má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale mnoho zubařů smlouvu se zdravotní pojišťovnou uzavřenou nemá a tedy služby placené z veřejného zdravotního pojištění neposkytuje. U těchto si samozřejmě pacienti – klienti hradí vše, a jsou takto poučeni a souhlasí s tím. Zde hraje zásadní úlohu vysoká důvěra pacienta ve svého lékaře a ochota za ošetření platit nemalé částky. Další řádky se týkají výhradně první skupiny stomatologů, kteří péči hrazenou pojišťovnou poskytují.

Zdravotní pojišťovny přesně určují spektrum hrazených- „standardních“ výkonů a výrobků i s výší jejich úhrady. Zde je nutné další dělení – výkony (plomby, trhání zubů, injekce) jsou prováděné pouze lékařem, u výrobků (korunky, protézy) se navíc účastní u zubní laboratoř. Výkony jsou buď plně hrazené anebo nehrazené pojišťovnou, není zde možný žádný příspěvek, tedy nehrazeném výkonu pojišťovna nahradí skutečně nic, ani do výše standardu. U výrobků tato možnost je, jsou zde tedy skupiny tři. Plně hrazené výrobky, výrobky částečně hrazené a nehrazené.

Mezi plně hrazené výkony patří preventivní prohlídky, u dospělých dvakrát za rok. Rovněž je plně hrazené zhotovení rentgenových snímků, trhání zubů a mnoho dalších výkonů. U mnoha z nich existuje kromě pojišťovnou hrazené varianty i možnost nadstandardní. Neplatí to pro výše uvedené příklady (prohlídky, rentgeny), ale u zhotovení výplní anebo ošetřování kořenových kanálků má lékař, a tedy i pacient, možnost volby.

Nesporně nejdiskutovanější téma je úhrada za plomby. Zdravotní pojišťovnou je pro dospělého pacienta hrazena amalgámová výplň z nedózovaného amalgámu v postranním úseku chrupu, a chemicky tuhnoucí kompozitní výplň ve frontálním úseku. Co to vlastně znamená? Jednoduše řečeno: amalgámová (stříbrná, černá) výplň průměrné kvality na stoličky, nepříliš kvalitní bílá plomba na přední zuby.
Za nadstandard je považována kvalitní amalgámová výplň na stoličky a kvalitní bílá výplň (fotokompozitní materiál, výplň tuhnoucí po osvícení modrým světlem), a to jak na přední zuby, tak i na stoličky.

Pojem standard a nadstandard je mnohdy zavádějící. Někdy je za nadstandard považovaní ošetření estetičtější (bílá plomba místo černé), jindy je nadstandard kvalitativně o několik generací nad standardní variantou (při ošetření kořenových kanálků).
Jsou situace, kde je i na stoličku zcela jednoznačně a výhradně vhodná výplň bílá a amalgám je pro tento zub rizikový. Jeden příklady za všechny: pokud je zub velmi výrazně oslabený, hrozí při použití amalgámu je zlomení a následná ztráta. Bílá plomba zub zpevní, a zabrání tak jeho zlomení, protože na rozdíl od amalgámu se na něj mikromechanicky a chemicky váže. Je ale nutné podotknout, že amalgám je pro běžné výplně vhodný materiál s mnoha vynikajícími vlastnostmi, a jeho úplné nepoužívání v některých zemích je velice diskutabilní.

Lékař by měl vždy nabídnout pacientovi výběr z variant ošetření, vše vysvětlit, uvést výhody i nedostatky, a předem oznámit eventuální finanční náročnost. Pokud lékař sám od sebe nadstandard nenabízí, měl by se pacient aktivně o možnosti kvalitnějšího ošetření zajímat. Bezpodmínečným předpokladem oboustranné spokojenosti je důvěra pacienta ve svého ošetřujícího lékaře, a dostatečná míra komunikace ze strany lékaře. 


Archív

PONDĚLÍ: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
ÚTERÝ: 8:00 - 15:00
STŘEDA: 8:00 - 15:00
ČTVRTEK: 8:00 - 15:00
PÁTEK: 8:00 - 13:00